Kelimelerin etimolojik yapısı ve kullanımı üzerine bir site olup etiketleme usulüyle bir kelimenin en kıymetli edebi metinlerde geçen örnekleri tasnifli bir şekilde verilecektir.

2 Şubat 2009 Pazartesi

Vice

Vice is a practice or habit that is considered immoral, depraved, and/or degrading in the associated society. Vice can also refer to conduct that is seen as depraved or degrading such as incest or pedophilia. The term can also be used to refer to a particular form of immoral conduct as in 'drug abuse is a vice'. In more minor usages, vice can refer to a fault, a defect, an infirmity, or merely a bad habit. Synomyms for vice include fault, depravity, sin, iniquity, wickedness and corruption. The modern English term that best captures its original meaning is the word vicious, which means "full of vice." In this sense, the word vice comes from the Latin word vitium, meaning "failing or defect". Vice is the opposite of virtue.

Bu kelime babil için kullanılır.
Babil ise (Any city of great wealth, luxury and vice) şehirler için kullanılır. Yani ol şehirki ; zenginlik , lux ve her türlü ahlaksızlık onda vardır... işte o zaman kullanılır.

Babil ise kelime anlamı itibariyle "Allah'ın kapısı" anlamındadır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Loading...